Drzava - Laibach


Voter pour Drzava :
Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter
Tweeter

Paroles de Laibach - Drzava

The State)drzava skrbi za the state is responsible for

zascito protecting

dvig raising

in izkoriscanje gozdov and exploiting the forestdrzava skrbi za the state is responsible for

fizicno vzgojo ljudstva the people's physical education

posebno mladine particularly youths'

v svrho dviganja in order to raise standards

narodovega zdravja of national health

narodne national

delovne working

in obrambne sposobnosti and defence capabilityravna cedalje bolj popustljivo it is behaving ever more indulgently

dopusca se vsa svoboda all freedom is allowedoblast authority

je pri nas here belongs to

ljudska The People

Imprimer Drzava - Laibach

Video de Laibach - Drzava

Commentaires sur Laibach - Drzava

Aucun commentaire sur Drzava pour l'instant...

Commenter la musique de Laibach - Drzava

D'autres titres de Laibach

Thématique sur la chanson : Drzava de Laibach

Haut de page