Tangerine Dream - Do As Infinity


Voter pour Tangerine Dream :
Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter

Paroles de Do As Infinity - Tangerine Dream

Tsao wa meguma chiga

nemurini tsuite

ii oo ronai hounga

gubi o mo tagaru

yume mo nagai mo

zutamae dakite

bo ikakae baou hodoni

kyorio wo kanjinunidoto nai

kono toki

mike suni

donnaru koto

naku koto

sonnao no

itsu demo da kiru nefutoki datsu kuto

oshigezu iteru

michi n jou noburi kaeshini

darehaji metanuhitaru kini

noto mete

Imprimer Tangerine Dream - Do As Infinity

Video de Do As Infinity - Tangerine Dream

Commentaires sur Do As Infinity - Tangerine Dream

Aucun commentaire sur Tangerine Dream pour l'instant...

Commenter la musique de Do As Infinity - Tangerine Dream

D'autres titres de Do As Infinity

Thématique sur la chanson : Tangerine Dream de Do As Infinity

Haut de page