Muzikanti Sviraju - Bepina


Voter pour Muzikanti Sviraju :
Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter
Tweeter

Paroles de Bepina - Muzikanti Sviraju


Muzika je svirala tu u baru tom ,
dok je čovek gledao s' velikom tugom ,
podsećo na pro?le dane, otvarao nove rane ,otvarao nove rane ,
podsećo na pro?le dane otvarao nove rane, otvarao nove rane.

Ref:

Muzikanti svirajte one na?e stare , koje će ga podsetiti na te pro?le
dane , kad je kri?om gledao u prozore njene , kad je kradom ljubio usne jedne
?ene,
kad je kri?om gledao u prozore njene , kad je kradom ljubio usne jedne ?ene.

Tra?ila mu ni?ta nije samo reče zbogom ,
pa sad vi?e nezna sam ?ta se desilo,
jo? pred oči dolaze mu njene kose crne ,
pogled strasan pun ljubavi ko u mlade srne,
jo? pred oči dolaze mu njene kose crne ,
pogled strasan pun ljubavi ko u mlade srne,

Ref:

Muzikanti svirajte one na?e stare , koje će ga podsetiti na te pro?le
dane , kad je kri?om gledao u prozore njene , kad je kradom ljubio usne jedne
?ene,
kad je kri?om gledao u prozore njene , kad je kradom ljubio usne jedne ?ene.

Oti?la je oti?la daleko ,daleko ,
on sad pita samog sebe gde je gre?io,
pa proklinje onaj dan kad je sreo nju,
jer u svakoj drugoj ?eni tra?i ?enu tu,
pa proklinje onaj dan kad je sreo nju,
jer u svakoj drugoj ?eni tra?i ?enu tu.

Ref:

Muzikanti svirajte one na?e stare , koje će ga podsetiti na te, pro?le
dane , kad je kri?om gledao u prozore njene , kad je, kradom ljubio usne jedne
?ene,
kad je kri?om gledao u prozore njene , kad je kradom ljubio usne jedne ?ene.


Kant - Autor Bepina

Imprimer Muzikanti Sviraju - Bepina

Video de Bepina - Muzikanti Sviraju

Commentaires sur Bepina - Muzikanti Sviraju

Aucun commentaire sur Muzikanti Sviraju pour l'instant...

Commenter la musique de Bepina - Muzikanti Sviraju

D'autres titres de Bepina

Thématique sur la chanson : Muzikanti Sviraju de Bepina

Haut de page