Valenti (Korean) - Ba


Voter pour Valenti (Korean) :
Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter Voter
Tweeter

Paroles de Ba - Valenti (Korean)

Valenti (Korean Version)Geuh dae leul bah lah bohn nae moh seub

Geuh dae gah bah lah bohn nae moh seub

Nae mirae leul goh doh boh li goh

Geuh dae ae doo sohn eul jahb aht soh

Ee leun ah chem haet sahl mae chin diht

Oh lin sarang ee lah goh hae doh

Mah chi boohl ggot gaht tah boh yoh doh

Oh steppin' steppin' babeOh lin oh ttoh kae mahn nahn gohn ji

Wae hapil geuh gae nah en gohn ji

Boy, I fall in love with you

Ji geum ee soohn gahn dohTah ee teuh hahn geuh dae ae teul ae maht choo oh jin

Saram ee dwae goh doh haeng bok hahn nah geuh

Oh ddoh joh geuh mah hahn soh won ee lah doh

Geuh dae ae gae gee hwae leul jool lae yo My dreamJji jyoh jyoh et neun chong bah ji wah

Sam sae hahn geuh dae ae noon beht doh

Hahng sahng ji kyuh joo goh ship oht soh

Oon myung choh lohm bimil loh haet soh

Soh joong hahn nah ae moh deun goh sihn

Nae ja shin ee ji kyuh jyoh yah hae

geuh goh sae byug eul ddwe oh nohm goh

Oh steppin' steppin' babeMoo ee me hahn geuh yok shim deul doh

Ahl soo op neun geuh haeng dong gga ji

Just, I fall in love with you

Moh doo bah dah jool ggaeGeuh dae wah nah sah ee ooh lee doohl sah ee

Sarang eul cha jeul soo ohp neun goh lah myun

Ee nohl beun sae sahng ae oh neuh goh sae doh

Sarang eun jon jae ha ji ahn eun gohl My dreamHae oh ji myun ee mi ohp ja nah

Geuh nyang hahm ggae et goh ship eun gohl

Boy, I fall in love with you

Ee lohn nahl jahb ah jyohDahl lee neun goh tong ae gil eul gohl oh gah

Geuh dae wah nae gah taek hahn ee gil wee ae geuh

Oh ddohn ahl soo ohp neun yae gahm sohg ae soh

Sarang hahl soo et gae mi deum eul jyoh My dream

-ac

Imprimer Valenti (Korean) - Ba

Video de Ba - Valenti (Korean)

Commentaires sur Ba - Valenti (Korean)

Aucun commentaire sur Valenti (Korean) pour l'instant...

Commenter la musique de Ba - Valenti (Korean)

D'autres titres de Ba

Thématique sur la chanson : Valenti (Korean) de Ba

Haut de page