Tu Na Jednoj Steni - Bepina
Tu na jednoj steni pi?u dva imena
jedva da se mogu videti u tami
tu smo nekad pro?li tu smo onda stali
da bi na?u ljubav mi iskazali
tu smo nekad pro?li tu smo onda stali
da bi na?u ljubav mi iskazali .

Ref : x2
Kao da je neko bio prije nas
kao da se u vrbama čuje tu?an glas
kao da je ljubav bila zabranjena
za dva bića koja behu ludo zaljubljena

Godine su pro?le ali tog se sećam
da su tvoje oči blistale u tami
pa i sad se pitam dali me se seti?
i onog trenutka kad smo bili sami
pa i sad se pitam dali me se seti?
i onog trenutka kad smo bili sami

Ref:x2
Kao da je neko bio prije nas
kao da se u vrbama čuje tu?an glas
kao da je ljubav bila zabranjena
za dva bića koja behu ludo zaljubljena

Sećanja naviru i ne ?tede me
kao da se opet vraća ono pro?lo vreme
kad smo skupa ?etali pokraj nase reke
i u pesku tra?ili tu tragove neke
kad smo skupa ?etali pokraj na?e reke
i u pesku tra?ili tu tragove neke.

Ref:x2
Kao da je neko bio prije nas
kao da se u vrbama čuje tu?an glas
kao da je ljubav bila zabranjena
za dva bića koja behu ludo zaljubljena


Kant Autor BEPINALe Meilleur de toute la Musique en Paroles, Chansons et Lyrics sur www.Paroles-Lyrics.fr